การประชุมวิชาการและนำเสนอโครงงานของนักเรียน เครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 28 โรงเรียน โดยนักเรียนชั้น ม.6/3 นำเสนอโครงงานภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนักเรียนชั้น ม.4/3-5/3 ศึกษาดูงานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าว ครูจงรัก นิรกิจ ครูจามจุรี ซำบุญมี

ใส่ความเห็น