ศธ 04258/1429ด่วนที่สุด2020-03-17สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับนักเรียน และแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใส่ความเห็น