นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ แสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ พะประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการหอพัก ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ คุณครูต่างชาติชาวจีน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ใส่ความเห็น