โรงเรียนจัดพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น