โรงเรียนจัดพิธีอำลาสถาบันให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ลูกๆ ได้อำลาพ่อครูแม่ครู พี่น้องได้อำลากันและกัน ณ ลานตาลคู่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น