โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับนายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ให้เกียรติมาตรวจราชการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมดอยตุง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ใส่ความเห็น