กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม.1 “เรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิต คิดพัฒนา” เพื่อฝึกกิจกรรมและการดำรงชีวิตของลูกเสือ-เนตรนารีตามหลักสูตร ณ บริเวณสวนป่าของโรงเรียน วันที่ 24 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น