การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” นักกีฬา ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กีฬายูโด ประเภททีม ได้รับเหรียญทองแดง

-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.นายสุทัศน์ ถนอมใจ ม.5/1
-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. นายศุภฤกษ์ สมอหมอบ ม.5/2

โดยมี ครูศักดิ์ชัย อุไร เป็นผู้ฝึกสอน

ใส่ความเห็น