งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การงานอาชีพ จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562

ใส่ความเห็น