ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนแต่ละระดับได้แสดงละครเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับไป ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น