ศธ 04258/ว 5685ด่วนที่สุด2019-11-13ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กลุ่มอำนวยการ)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดการรับสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททีมโรงเรียน

ใส่ความเห็น