นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ กล่าวให้กำลังใจและมอบทุนทรัพย์ให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬา จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ฝึกซ้อม : ครูศักดิ์ชัย อุไร

ใส่ความเห็น