ศธ 04258/5564ด่วนที่สุด2019-11-04สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.

ใส่ความเห็น