นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอำลา ครูอนัญญา ยอดจักร์ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา ไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโนนแกด ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

ใส่ความเห็น