ศธ 04258/ว5419ปกติ2019-10-28กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ที่ได้รับจัดสรร 20 โรงเรียน)แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดปีงบประมาณ 63 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฎิบัติงานธุรการครั้งที่ 1(ค่าจ้าง9,000)

ใส่ความเห็น