โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แก่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ใส่ความเห็น