นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 24 กันยายน 2562

ถ่ายภาพ คุณครูจามจุรี นวลาตา

ใส่ความเห็น