การแสดงวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

ทีมงาน
นายพีรวัส อุตมะ ม.6/1
นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.6/1

ดูแลการผลิต
นางสาวฎายิน ลีลา ครู

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Srinagarindra the Princess Mother School,Si Sa Ket under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage

ใส่ความเห็น