ศธ 04258/4851ด่วนที่สุด2019-09-23สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน(เฉพาะ จ.ศรีสะเกษ)ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ใส่ความเห็น