ศธ 04258/4774ด่วนที่สุด2019-09-19สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตรัตนวงษา , สังกัดสหวิทยาเขตหลักเมือง , สังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ขอเชิญประชุมจัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น