ที่ ศธ 04258/4668ปกติ2019-09-12สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล)ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

ใส่ความเห็น