โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอขอบพระคุณ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.๒๘ และคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตัดสิน คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น