โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแข่งขันทักษะฯ การงานอาชีพ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ อาคาร 324 และหอประชุม และโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ทุกกลุ่มสาระฯ

หมายเหตุ : ครูและนักเรียน สามารถอัพโหลดภาพเข้าสู่อัลบั้มได้
ขอขอบคุณ : ภาพจากครูและนักเรียนทุกคนค่ะ

ใส่ความเห็น