ศธ 04258/4621ด่วนที่สุด2019-09-09สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่พิธีเปิดฯ และขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ใส่ความเห็น