วัน/เดือน/ปีภาพกิจกรรม
2539ดาวน์โหลด ตราโรงเรียน (swsk logo)
2539ดาวน์โหลด เพลงมาร์ชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
2549รวมภาพเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2550ภาพเก่า สว.ศก.
2550LONG_LIVE_THE_KING-ชุดที่ ๑ เสด็จออกสีหบัณชร
2550LONG_LIVE_THE_KING-ชุดที่ ๒ พระราชทานเลี้ยง ชุด ๑
2558เกียรติประวัติของโรงเรียน (ภาพ-เกียรติบัตร-โล่รางวัล)
2559swsk wallpaper
2559ภาพประดู่แดง-ดอกทานตะวัน
2560ภาพอาคารและห้องต่างๆ
2560รวมภาพ "สมเด็จย่า"
2560รวมภาพสมเด็จย่า - สมเด็จพระเทพฯ
2560ภาพ รร. มุมสูง
2560ภาพเครื่องแบบนักเรียน สว.ศก.
2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ (ชุุดที่ 1)
2561ภาพถ่ายครู - สตูดิโอ (ชุดที่ 2)
2561ภาพถ่ายคณะกรรมสถานศึกษา - สตูดิโอ
25/7/2557วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
27/9/2557งานเกษียณรองประดิษฐ์ นวลใส- ครูประพันธ์ กาญจนเกษม
2/2/2559พิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร
27/2/2559บวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า องค์ใหม่
24/3/2559พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์
24/3/2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
27/10/2559ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
14/11/2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙
14/11/2559จุดเทียนถวายอาลัย ร.๙ มุมสูง
22/11/2559กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและบำเพ็ญกุศลถวาย รัชกาลที่ ๙
22/11/2559สวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25/11/2559แสงเทียนแห่งศรัทธาแด่องค์ราชันย์ของปวงประชาชาวศรีสะเกษ
1/12/2559บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวาย รัชกาลที่ ๙
23/1/2560Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2
7/2/2561ม.6 ติวโอเน็ต
7/2/2561ค่ายวิชาการสู่ชมชุม-ครูชิตพันธ์
2/3/2561ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2561
3/9/2561ประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
30/10/2561ด้านที่ 1 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 2 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 3 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 4 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ด้านที่ 5 ภาพทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
30/10/2561ภาพกราฟิกสำหรับทำวิดีทัศน์ รร.พระราชทาน
31/10/2561ภาพกิจกรรม ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
20/3/2562อบรม Zipgrade
27/3/2562อบรม SWSK G Suite
27/6/2562วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562
18/7/2562วันศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2562
1/8/2562ภาพ ผอ.คณาวุฒิ พรหมทา
6/8/2562ปักดำวันแม่..เก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2562
9/8/2562วันแม่ ปีการศึกษา 2562
15/8/2562วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
20/8/2562ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง
24/8/2562ค่ายธรรมะ ม.2 และ ม.5
29/8/2562ทริปมุทิตาจิต ณ กาญจนบุรี
29/8/2562คลิปการแสดง - ทริปมุทิตาจิต ณ กาญจนบุรี
11/9/2562การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
13/9/2562ดูแลแปลงนาข้าว "ทำไร่นาดำตามรอยพ่อหลวง ร.๙ อย่างพอเพียง"
14/9/2562รวมภาพครูเกษียณสำหรับทำวิดีทัศน์
17/9/2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในโรงเรียน
17/9/2562นำนักเรียนเข้าร่วมชมและเชียร์ Sisaket Basketball World Invitation