รายงานผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE / TO BE NUMBER ONE DANCERCISE / TO BE NUMBER ONE IDOL ในงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

ศธ04258/3342 ปกติ 20

Read more

นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

นิทรรศการและเวทีศักย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทน สพม.28 เข้าแข่งขันทักษะฯ ระดับภาคฯ

ขอแสดงความยินดีกับตั

Read more

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read more

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67

ภาพกิจกรรม https://w

Read more

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทน สพม.28 เข้าร่

Read more

รางวัลเหรียญทองอันดับ ๑ ระดับชาติโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ระดับชาติ

โรงเรียนเฉลิมพระเกีย

Read more