ตารางปฏิบัติหน้าที่เวร

ตารางปฏิบัติหน้าที่เวร
เดือนมกราคม 2562

 

คำสั่งเวร

2562-01-คำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

 

ครูสตรี

2562-01-เวรครูหญิง

 

ครูชาย

2562-01-เวรครูชาย

 

ครูชาวต่างชาติ

2562-01-เวรครูต่างชาติ

 

นักการ

2562-01-เวรนักการ