ตารางปฏิบัติหน้าที่เวร

ตารางปฏิบัติหน้าที่เวร
เดือนกรกฎาคม 2561

 

คำสั่งเวร

2561-07-คำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

 

ครูสตรี

2561-07-เวรครูหญิง

 

 

ครูชาย

2561-07-เวรครูชาย

 

 

ครูชาวต่างชาติ

2561-07-เวรครูต่างชาติ

 

นักการ

2561-07-เวรนักการ