การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๓๖

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๓๖
ภายใน : 30 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารhttp://www.mskyt28.info/document/b4cb11a1dd07ee7ee9722fe66901a0ce.pdf

b4cb11a1dd07ee7ee9722fe66901a0ce

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น