ด่วนที่สุด!การวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องhttp://eme3.obec.go.th/

User/Password : 

ดาวน์โหลดเอกสารhttp://www.mskyt28.info/document/d32d30ec3a23bc3164903abd6043094d.pdf

 

 

 

 

ใส่ความเห็น