ด่วนที่สุด! เชิญประชุมการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

เชิญประชุมการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

สถานที่ : ห้องประชุมนันทพันธ์ สพม.28

วัน/เวลา : 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

ผู้เกี่ยวข้อง

  1. นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. นางสาวฎายิน ลีลา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

ดาวน์โหลดเอกสารhttp://www.mskyt28.info/document/fd6ee501a3ed0c27dc133d35a6b7e27f.pdf

ใส่ความเห็น