มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรม : มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 

ใส่ความเห็น