ด่วนที่สุด – การดำเนินการแก้ไข ทบทวนการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen info)

ศธ 04258/917 2019-02-20 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,โพนทันเจริญวิทย์,นาโปร่งประชาสรรค์,น้ำคำวิทยา การดำเนินการแก้ไข ทบทวนการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen info)

ใส่ความเห็น