แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ศธ04258/ว857 2019-02-18 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ใส่ความเห็น