การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ04258/ว911 2019-02-21 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28(จังหวัดศรีสะเกษ) การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใส่ความเห็น