การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

ศธ 04258/894 2019-02-20 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

ใส่ความเห็น