ด่วนที่สุด – แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา

ศธ 04258/837 2019-02-18 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา

ใส่ความเห็น