ด่วนที่สุด – การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดศรีสะเกษ

ศธ 04258/829 2019-02-15 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, ไกรภักดีวิทยาคม, ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า, สิริเกศน้อมเกล้า, มัธยมโพนค้อ, น้ำคำวิทยา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโนนเพ็กวิทยาคม การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น