การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

ที่ ศธ 04258/603 2019-02-01 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

ใส่ความเห็น