ด่วนที่สุด – แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ศธ 04258/486 2018-02-01 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง

ใส่ความเห็น