เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

ที่ :
ศธ 04258/440
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
25 ม.ค. 2562
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
เรื่อง :
เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
การปฏิบัติ :
น.ส.สุภาวดี ติงสะ
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น