ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ที่ :
ศธ 04258/ว428
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
24 ม.ค. 2562
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การปฏิบัติ :
น.ส.วันทกานต์ สมาน
หมายเหตุ :
รับสมัครพนักงานราชการ
เอกสาร :

ใส่ความเห็น