ด่วนที่สุด – ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ที่ :
ศธ 04258/ว419
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
23 ม.ค. 2562
จาก :
สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
O-NET
เอกสาร :

ใส่ความเห็น