การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิการใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในองค์กร

ที่ :
ศธ 04258/397
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
23 ม.ค. 2562
จาก :
สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิการใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในองค์กร
การปฏิบัติ :
ไฟล์แนบ
หมายเหตุ :
นายยุทธกาศ ไชยปัญญา
เอกสาร :

ใส่ความเห็น