กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

ที่ :
ศธ 04258/0294
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
21 ม.ค. 2562
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเหตุ :
นายธรรมรัฐ บุญหนุน
เอกสาร :

ใส่ความเห็น