โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562

ที่ :
ศธ 04258/296
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
18 ม.ค. 2562
จาก :
สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)
เรื่อง :
โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562
การปฏิบัติ :
ไฟล์แนบ
หมายเหตุ :
นางสาวมัณฑนา วิชัย

ใส่ความเห็น