ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูเข้าร่วมการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่ :
ศธ 04258/118
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูเข้าร่วมการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การปฏิบัติ :
ไฟล์แนบ
หมายเหตุ :
นายยุทธกาศ ไชยปัญญา
เอกสาร :

ใส่ความเห็น