การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562

ที่ :
ศธ 04258/ว73
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา
ถึง :
ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562
การปฏิบัติ :
น.ส.วันทกานต์ สมาน
หมายเหตุ :
เพื่อพิจารณา
เอกสาร :

ใส่ความเห็น