อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

ที่ :
ศธ 04258/101
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
เรื่อง :
อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
การปฏิบัติ :
กลุ่มพัฒนาฯ
หมายเหตุ :
นางสาวมัณฑนา วิชัย
เอกสาร :

ใส่ความเห็น