แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (นายศักดิ์ชัย อุไร)

ที่ :
ศธ 04258/ว71
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,เฉลิมพระเกียรติฯ,กันทรารมณ์,บัวน้อยวิทยา,เขื่อนช้างวิทยาคาร,บัวเจริญวิทยา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,กันทรลักษ์วิทยา,กระแชงวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
เรื่อง :
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การปฏิบัติ :
นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง
หมายเหตุ :
แต่งตั้งครู
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร – ตอบกลับ

ใส่ความเห็น