ด่วนที่สุด – แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู พ.ศ.2562

ที่ :
ศธ 04258/121
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน (สหวิทยาเขตรัตนวงษาและสหวิทยาเขตหลักเมือง)
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู พ.ศ.2562
การปฏิบัติ :
กลุ่มพัฒนาฯ
หมายเหตุ :
นางสาวมัณฑนา วิชัย
เอกสาร :

ใส่ความเห็น